نام دوره
تاریخ شروع
مبلغ
روز
ساعت
مدت
محل برگزاری
وضعیت
تکنسین داروخانه اواخر مرداد  750/000 جمعه 9 تا 14 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو
تکنسین داروخانه اوایل مرداد ماه  750/000

شنبه 

دوشنبه 

چهارشنبه 

15 تا 18 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو
تکنسین داروخانه
اواسط تیرماه 
750/000
شنبه 
دوشنبه
چهارشنبه
11 تا 13
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
در حال برگزاری
تکنسین داروخانه
 اواسط تیر ماه 
750/000
شنبه 
دوشنبه 
چهارشنیه
15 الی 18
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
در حال برگزاری
تکنسین داروخانه
 اوایل مرداد ماه
 750/000
 جمعه 
 14 الی 19
دو ماه 
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
در حال ثبت نام 
تکنسین داروخانه
98/04/07
750/000
جمعه
14 الی 19
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
در حال برگزاری
تکنسین داروخانه
98/03/30
750/000
پنج شنبه 
14 الی 19
دو ماه 
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
در حال برگزاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام دوره تاریخ شروع مبلغ روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار دندانپزشک 15 مرداد 850/000

یکشنه 

سه شنبه

14 تا 19 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 ر حال ثبت نام
            میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال ثبت نام
دستیار دندانپزشک 98/04/16 850/000 یکشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
10 الی 13 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال ثبت نام
دستیار دندانپزشک اواسط تیر ماه 850/000 یکشنبه
سه شنبه
15 الی 18 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال ثبت نام
دستیار دندانپزشک 98/04/06 850/000 پنج شنبه 9 الی 14 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
دستیار دندانپزشک 98/03/31 850/000 جمعه 9 الی 14 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
               
               
               
               
               
نام دوره
تاریخ شروع
مبلغ
روز
ساعت
مدت
محل برگزاری
وضعیت
کلاس پذیرش آزمایشگاه اواخر تیرماه
580/000
سه شنبه  14 الی 19 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4
در حال ثبت نام
کلاس پذیرش آزمایشگاه 
98/03/31
580/000
پنج شنبه 
14 الی 19
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
               
               
               
نام دوره
تاریخ شروع
مبلغ
روز
ساعت
مدت
محل برگزاری
وضعیت

فوریت پزشکی  

مرداد ماه  580/000

شنبه 

دوشنبه

چهارشنبه 

عصر دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 ر حال ثبت نام

فوریت پزشکی  

اواسط مرداد  580/000 جمعه  صبح دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4
در حال ثبت نام

فوریت پزشکی   

98/04/01 580/000 شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
9 الی 12 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
ماساژ کلاسیک و درمانی             د
               
نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه148) 1398/03/30 1398/06/08 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه149) 1398/04/06 1398/06/15 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار ایمپلنت (گروه8) 1398/03/23 1398/03/31 پنجشنبه-جمعه 8-17 20 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه146) 1398/03/02 1398/05/18 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه147) 1398/03/02 1398/05/18 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه145) 1398/02/16 1398/05/02 دوشنبه-چهارشنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه144) 1398/02/15 1398/05/06 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه143) 1398/02/12 1398/05/09 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه142) 1397/12/02 1398/03/28 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری

آدرس : تهران ،میدان انقلاب ،  به سمت آزادی  ، نرسیده به خیابان جمالزاده شمالی ،کوچه خالقی (دو کوچه بعدازایستگاه  مترو انقلاب به سمت غرب ) ، پلاک 4

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 

02166946958

02166120265

02166129504

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزشی علم سلامت (مرکز آموزش فخر رازی) می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search