لیست نمرات پایان دوره دستیاری(دوره شانزدهم صبح فرد)

 

معدل

نام ونام خانوادگی

ردیف

6(شش تمام)

اکرم نوائی

1

5(پنج تمام)

ایمان  فریدونی

2

3(سه تمام)

حنانه  امرائی

3

3(سه تمام)

نازنین  قاسمی

4

9(نه تمام)

مژگان محمد پور سرناوه

5

9(نه تمام)

فتانه  محبی

6

5(پنج تمام)

فاطمه  شیرخانلو

7

5(پنج تمام)

مهدیه  مهری

8

8(هشت تمام)

میثم  نصیری پر دستی

9

7(هفت تمام)

فاطمه محمودی

10

10(ده تمام)

زهرا  باقری

11

6(شش تمام)

غزاله  رحمتی

12

9(نه تمام)

زهراالسادات  وثیقی  قزوینی

13

3(سه تمام)

سمیه اسکندری

14

7(هفت تمام)

مرضیه راشدی

15

4(چهار تمام)

سحر فرید جعفریان

16

10(ده تمام)

فاطمه سادات  حسینی

17

10(ده تمام)

سیده فاطمه  سجادی

18

4(چهار تمام)

مونا  ندیمی خشکناب

19

9(نه تمام)

معصومه  لطیفی

20

10(ده تمام)

زهرا   حیدری     

21

8(هشت تمام)

مریم خاکبازان

22

10(ده تمام)

سیده زهرا  میر عباسی

23

10(ده تمام)

معصومه  حسینی

24

4(چهار تمام)

امید نیک چهره

25

 

 لیست نمرات پایان دوره دستیاری(دوره شانزدهم صبح فرد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست نمرات پایان دوره دستیاری دوره چهاردهم صبح پنج شنبه

 

 

معدل

نام ونام خانوادگی

ردیف

19(نوزده تمام)

علی   بهشتی

1

20(بیست تمام)

افسانه   محمدی

2

10(ده تمام)

سمیه اصغری

3

16(شانزده تمام)

الهام  فخاری

4

15(پانزده تمام)

فرزانه  امجدیان

5

8(هشت تمام)

امیر محمد  دلاور

6

19(نوزده تمام)

طیبه  فارسی

7

20(بیست تمام)

فاطمه  معبودی فر

8

20(بیست تمام)

سکینه  شهریاری

9

20(بیست تمام)

هدیه فتحی

10

12(دوازده تمام)

نسیم  رهبری مقدم

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لیست نمرات پایان دوره دستیاری (عصر فرد)      مورخ    97/12/22

معدل

نام ونام خانوادگی

ردیف

16(شانزده تمام)

مریم یار احمدی

1

18(هجده تممام)

سارا اکبری

2

16(شانزده تمام)

ملیکا امین الرعایای یمینی

3

16(شانزده تمام)

دنیا  الماسی مقدم

4

18(هجده تممام)

شیوا  فیضی

5

17(هفده تمام)

سیما  روستائی مقدم

6

16(شانزده تمام)

مهدی  رمضانی

7

16(شانزده تمام)

آرزو   طالبی بنیزی

8

17(هفده تمام)

زهرا  صارمی

9

18(هجده تممام)

گلسانه  گلجان

10

16(شانزده تمام)

حسن  ابراهیم پور دراز کلا

11

16(شانزده تمام)

مریم  فتحی خلیفه محله

12

17(هفده تمام)

ریحانه  معینی

13

17(هفده تمام)

مهدیه داوردان

14

14(چهارده تمام)

صغری  هزاره

15

17(هفده تمام)

معصومه  جعفری

16

14(چهارده تمام)

فاطمه  منادی

17

16(شانزده تمام)

سیده مارال  میر سردشت نژاد

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات آزمون پایان دوره   فوریتهای پزشکی مورخ 23/12/97

معدل

نام ونام خانوادگی

ردیف

(هجده تمام)18

سیدرامین   خرمی سادات

1

17(هفده تمام)

مهوش  زرین کلاه

2

19(نوزده تمام)

مینا  ترابی

3

19(نوزده تمام)

محمد  روشندل

4

19(نوزده تمام)

محمد علی  ورشوی

5

(هجده تمام)18

شادی  شفیع زاده

6

19(نوزده تمام)

زهرا   راغبی

7

19(نوزده تمام)

شهر آشوب  روغنیان

8

19(نوزده تمام)

سامان  علی خانی

9

19(نوزده تمام)

مریم  محمدی

10

(هجده تمام)18

ریحان  کونانی

11

17(هفده تمام)

زهرا  نظامی پور

12

19(نوزده تمام)

نرگس مظفری

13

(هجده تمام)18

مهدی  پاسبان حیدری

14

19(نوزده تمام)

عاطفه  بدیعی

15

17(هفده تمام)

محمدرضا  خرمی نیکو

16

19(نوزده تمام)

محسن  مهری نژاد

17

19(نوزده تمام)

سعیده  قائمی

18

19(نوزده تمام)

مصطفی بچاری

19

19(نوزده تمام)

مهناز   قصاب ماهر

20

(هجده تمام)18

رستمعلی سمائی

21

19(نوزده تمام)

سیاوش صدقی

22

15(پانزده تمام)

سعیده صادقی

23

(هجده تمام)18

پرستو پور محمدی

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات آزمون کلاس فوریت های پزشکی (صبح جمعه)

  استاد نورمحمدی  مورخ  97/06/23

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

1

مرتضی محمدنژاددیزجی

17(هفده تمام)

2

محمدرضا منتظریون

16(شانزده تمام)

3

محمدحسین برومند

18(هجده تمام)

4

مریم محسنی کرچائی

17(هفده تمام)

5

مهدیه لطیفی

18(هجده تمام)

6

ریحانه رضائی چشمه

18(هجده تمام)

7

جواد شامی

19(نوزده تمام)

8

عبدالرشید  کلته

19(نوزده تمام)

9

رضا فتوحی

17(هفده تمام)

10

سکینه میرزائی چلکی

19(نوزده تمام)

11

پروانه سلدوزقندی

18(هجده تمام)

12

مریم بایمانی

18(هجده تمام)

13

رضا حسین خاکی

16(شانزده تمام)

14

امیرحسین اله یاری فرد

16(شانزده تمام)

15

ندا قاصدی نیا

19(نوزده تمام)

16

نگین اسدپور

17(هفده تمام)

17

علیرضا ملاحسینی

17(هفده تمام)

18

معصومه رودگرصفاری

17(هفده تمام)

19

فاطمه شیرنژاد

19(نوزده تمام)

20

محمد فلاحی

16(شانزده تمام)

      

 

 

 

نمرات آزمون کلاس پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه (عصر جمعه)

    مورخ  97/06/23

ردیف

نام ونام خانوادگی

معدل

1

زینب جلالی

هفده تمام))17

2

مرضیه سلگی

(هجده تمام)18

3

الهام شویکلوفرد

(هجده تمام)18

4

سمیرا پوربهرام کرکرق

(هجده تمام)18

5

هانیه جعفری قدسی پهمدانی

(نوزده تمام)19

6

ریحانه آذرنیوند

هفده تمام))17

7

مهزاد بختیاری داویجانی

(هجده تمام)18

8

منیژه حدیدی

(شانزده تمام)16

9

سمانه زرکلامی

(نوزده تمام)19

10

مونا   بهرامیان صیقل سرا

(هجده تمام)18

11

آذر حاجی زاده تجرکانی فینی

(نوزده تمام)19

12

زهراء گلچین نیا

(شانزده تمام)16

13

مهرناز هراتی دوغ آبادی

(شانزده تمام)16

14

فاطمه استادی

(هفده تمام)17

15

علیرضا شاهرخی

(هفده تمام)17

16

سمانه بهاردوست

(نوزده تمام)19

17

اکرم رفیعی زاده

هفده تمام))17

18

عاطفه حیدری

(نوزده تمام)19

19

عاطفه رستم

(هجده تمام)18

20

فاطمه قلعه قوند

(هجده تمام)18

21

زهرا عبداللهی کزج

(هجده تمام)18

                 

آدرس : تهران ،میدان انقلاب ،  به سمت آزادی  ، نرسیده به خیابان جمالزاده شمالی ،کوچه خالقی (دو کوچه بعدازایستگاه  مترو انقلاب به سمت غرب ) ، پلاک 4

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 

02166946958

02166120265

02166129504

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزشی علم سلامت (مرکز آموزش فخر رازی) می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search