نام دوره تاریخ شروع روز ساعت مدت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
تکنسین داروخانه 18 بهمن ماه روزهای جمعه 9 الی 14 دو ماه 
تکنسین داروخانه 02 بهمن ماه صبح زوج 9 الی 13 دو ماه 
تکنسین داروخانه 25 آبان ماه عصر زوج 15 الی 18 دو ماه
تکنسین داروخانه 26 مهر ماه جمعه 9 الی 14 دو ماه 
تکنسین داروخانه 11 آبان ماه شنبه دوشنبه چهارشنبه 9 الی 12 دو ماه
تکنسین داروخانه 98/07/02

یکشنبه

سه شنبه 

14 الی 17 دو ماه
تکنسین داروخانه 98/06/21 جمعه 9 الی 14 دو ماه 
تکنسین داروخانه شهرویور

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

8 الی 13 یک ماه
تکنسین داروخانه 25 مرداد  جمعه 9 تا 14 دو ماه 
تکنسین داروخانه اوایل مرداد ماه 

شنبه 

دوشنبه 

چهارشنبه 

15 تا 18 دو ماه 
تکنسین داروخانه
اواسط تیرماه 
شنبه 
دوشنبه
چهارشنبه
11 تا 13
دو ماه
تکنسین داروخانه
 اواسط تیر ماه 
شنبه 
دوشنبه 
چهارشنیه
15 الی 18
دو ماه
تکنسین داروخانه
 اوایل مرداد ماه
 جمعه 
 14 الی 19
دو ماه 
تکنسین داروخانه
98/04/07
جمعه
14 الی 19
دو ماه
تکنسین داروخانه
98/03/30
پنج شنبه 
14 الی 19
دو ماه 
نام دوره تاریخ شروع روز ساعت مدت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
دستیار دندانپزشک اواسط آذر ماه صبح های فرد 10 الی 13 دو ماه
دستیار دندانپزشک 23 آبان ماه پنج شنبه 14 الی 19 دو ماه
دستیار دندانپزشک 12 آبان ماه عصر فرد 14 الی 19 دو ماه
 دستیار دندانپزشک  98/7/26  عصرجمعه 12 الی 17  دو ماه
دستیار دندانپزشک نیمه دوم شهریور جمعه  9 الی 14 دو ماه
دستیار دندانپزشک مهرماه  پنج شنبه  9 الی 14 دو ماه 
دستیار دندانپزشک مهرماه  عصر فرد  14 الی 19 دو ماه 
دستیار دندانپزشک 98/6/26

یکشنیه 

سه شنبه 

پنجشنبه 

10 الی 13 دو ماه 
دستیار دندانپزشک 15 مرداد

یکشنه 

سه شنبه

14 تا 19 دو ماه
دستیار دندانپزشک 98/04/16 یکشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
10 الی 13 دو ماه
دستیار دندانپزشک اواسط تیر ماه یکشنبه
سه شنبه
15 الی 18 دو ماه
دستیار دندانپزشک 98/04/06 پنج شنبه 9 الی 14 دو ماه
دستیار دندانپزشک 98/03/31 جمعه 9 الی 14 دو ماه
نام دوره تاریخ شروع روز ساعت مدت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
کلاس پذیرش آزمایشگاه 17 بهمن ماه پنج شنبه  13 الی 18 دو ماه 
کلاس پذیرش آزمایشگاه مهرماه پنج شنبه  14 الی 19 دو ماه 
کلاس پذیرش آزمایشگاه اواخر تیرماه سه شنبه  14 الی 19 دو ماه
کلاس پذیرش آزمایشگاه 
98/03/31
پنج شنبه 
14 الی 19
دو ماه
نام دوره تاریخ شروع روز ساعت مدت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

فوریت پزشکی  

17 بهمن ماه  پنج شنبه  13 الی 18 دو ماه 

فوریت پزشکی  

1 آذر ماه جمعه 14 الی 19 دو ماه 

فوریت پزشکی  

مرداد ماه 

شنبه 

دوشنبه

چهارشنبه 

عصر دو ماه 

فوریت پزشکی  

اواسط مرداد  جمعه  صبح دو ماه

فوریت پزشکی   

98/04/01 شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
9 الی 12 دو ماه
نام دوره تاریخ شروع روز ساعت مدت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ماساژ کلاسیک و درمانی  98/6/8  جمعه   9 الی 16  سه ماه 
نام دوره تاریخ شروع روز ساعت مدت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
دستیار کنار دندانپزشک (گروه148) 1398/03/30 پنجشنبه-جمعه 8-13 130
دستیار کنار دندانپزشک (گروه149) 1398/04/06 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130
دستیار ایمپلنت (گروه8) 1398/03/23 پنجشنبه-جمعه 8-17 20
دستیارکناردندانپزشک (گروه146) 1398/03/02 پنجشنبه-جمعه 8-13 130
دستیارکناردندانپزشک (گروه147) 1398/03/02 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130
دستیار کنار دندانپزشک(گروه145) 1398/02/16 دوشنبه-چهارشنبه 9-14 130
دستیار کنار دندانپزشک(گروه144) 1398/02/15 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130
دستیار کنار دندانپزشک (گروه143) 1398/02/12 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130
دستیار کنار دندانپزشک(گروه142) 1397/12/02 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130

آدرس محل تشکیل کلاسها :

میدان انقلاب خیابان آزادی روبه روی ایستگاه بی آرتی قریب نبش خیابان والعصر پلاک ۱۰۹ ساختمان پزشکان تمجیدی طبقه ۴

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 
۰۲۱۶۶۱۲۹۵۰۴
۰۲۱۶۶۱۲۰۱۶۹

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش انجمن پرستاری می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search