نمونه سوالات دارویی

 نمونه سوالات دارویی(جدید)

1- کدامیک از آنتی هیستامین های زیر دارای اثر ضد خارش قوی می باشد؟

الف)هیدروکسی زین                    ب) کلماستین                             ج)کلرافنیرامین                                   د)کتوتیفن

2-مهمترین نام تجاری اسپری بینی مومتازون چیست؟

الف) Nasofho                      د-     Nasonex                     ج-    Rhinocort                                    ب-Cromal

3-لیبریوم نام تجاری کدام یک از داروهای زیر است؟

الف)کلوبازام                                ب)کلونازپام                                 ج)کلردیازپوکساید                                د)نیترازپام

4-کدام یک از بنزودیازپین های زیر دارای شکل داروئی شیاف می باشد؟
الف)نیترازپام                               ب)فلورازپام                                ج)دیازپام                                              د)کلوبازام

5-داروی ریواستیگمین(Exelon) در کدامیک از بیماریهای زیر استفاده می شود؟

الف)پارکینسون                        ب)اضطراب و بی خوابی                    ج)صرع                                                 د)آلزایمر        

6-کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر به عنوان ضد خارش در نسخ متخصیصن پوست به چشم میخورد؟

الف)ایمی پرامین                              ب)دزیپرامین                           ج)آمی تریپتیلین                             د)داکسپین

7-داروی دیلتیازم جزء کدامیک از دسته های دارویی زیر می باشد؟

الف)ضدتکرر ادرار             ب)پائین آورنده قند خون                   ج)پائین اورنده قند خون                   د)ضدافسردگی

8-پماد 2/0  % نیتروگلیسیرین که به صورت ساختنی در داروخانه تهیه می شود چه کاربردی دارد؟

الف)زخم بستر                 ب)آنتی هموروئید                           ج)ادرار سوختگی اطفال                            د)ضد آنژین

9-کاربرد داروی پلاویکس (کلوپیدوگرل)چیست؟

الف)منعقدکننده خون              ب)دیورتیک(ادرارآور)                   ج)ضد انعقاد خون                د)کاهنده چربی خون

10-گلوکوفاژ نام تجاری کدام یک از داروهای کاهنده قند خون میباشد؟

الف)پیوگلیتازون                ب)گلی بن کلامید                           ج)متفورمین                                             د)گلیکازید

11-Synactenنام تجاری کدامیک از داروهای زیر است؟

الف)تریپتورلین                  ب)تتراکوزاکتاید                            ج)الکترواتاید                                       د)سوماتروپین

 

12-کدامیک از داروهای زیر به عنوان ضدبارداری اورژانسی کاربرد دارد؟

الف)ِDiane                          ب)Yaz                                         ج)Lynestrnol                                         د)Longil

13-داروی آسیکلوویر در کدام دسته زیر قرار می گیرد؟

الف)ضد قارچ                      ب) ضد انگل کرمک                               ج)ضد ویروس                                 د) ضدآمیب

14-داروی متوکلوپرامید (پلازیل)چه اشکال داروئی دارد؟

الف)قرص و آمپول                 ب)قرص ، شربت و آمپول                      ج)قرص ، قطره و آمپول                   د)فقط قرص

15-کدام یک از کورتون های زیر دارای فرم دهانی برای آفت می باشند؟

الف)بتامتازون                 ب)تریامیسولون                                   ج)هیدروکورتیزون                           د)فلوئوسینولون

16-داروی کلسیتونین دارای کدامیک از اشکال داروئی زیر است؟

الف)قرص و آمپول                  ب)آمپول و اسپری دهانی              ج)آمپول و اسپری بینی                    د)فقط آمپول

17-داروی دمپریدون چه کاربردی دارد؟

الف)آنتی بیوتیک                     ب)ضد تهوع و استفراغ               ج)ضد درد                                   د)ضد پارکینسون 

18-کاربرد داروی لیندان چیست؟

الف)ضد التهاب                  ب)ضدشپش                                    ج)ضدقارچ                                            د)ضد ویروس   

19-کدامیک از گزینه های زیر از اشکال داروئی سفالکسین نمیباشد؟

الف)کپسول و ویال          ب)کپسول و سوسپانسیون             ج) کپسول ،ویال و سوسپانسیون            د)فقط کپسول 

20-کاربرد داروی دسموپرسین چیست؟

الف)ضد سوزش ادرار      ب)ادرارآور(دیورتیک)                       ج)ضد شب ادراری                              د)ضد تکرر ادرار    

 

 نمونه سوالات دارویی 

1- محلول هيدرو الكلي خوراكي ...................   نام دارد؟

الف) كپسول

ب) قرص

ج) شربت

د) الگزیر

2- N/S و D5w علامت اختصاری سرم های تزریقی ................... و ............. در نسخه می باشد؟

الف. نرمال سالین – دکستروز

ب. رینگر – رینگر لاکتات

ج. رینگر – دکستروز

د. دکستروز – نرمال سالین

3- منظور از داروهای OTC در داروخانه چه می باشد؟

الف. داروهای مخدر

ب. داروهای پرمصرف

ج. داروهای بدون نسخه

د. داروهای نسخه ای

4- شکل دارویی و نحوه ی تزریق Pen 6:3:3 به چه صورت است ؟

الف. ویال – IV

ب.  ویال – IM

ج. سوسپانسیون –IM

د. آمپول SC-

5- نام تجاری این دارو Penadour ® بوده و هر 28 روز یکبار تزریق می شود؟

الف. Pen 400/000IU

ب. Pen 6:3:3

ج. Pen 800/000IU

د. Pen 1/200/000IU

6- در نسخه ای نوشته شده Asprine Chew Tab منظور کدام دوز آسپرین است؟

الف. Tab 80mg           

ب.Tab 100mg

ج. Tab 325mg

د. Tab 500mg

-7 نام تجاری کواموکسی کلاو چیست ؟

الف) Faramox BD          ب) Klacid             ج)َAugmentin               د)Rocephin   

 -8کدام داروبه اشتباه به عنوان ضداسهال به صورت OTC داده می شود؟

الف) داکسی سایکلین         ب) یودوکینول             ج) مترونیدازول        د) کلرامفنیکل

-9 از عوارض کدام دارو "ایجاد طعم فلزی در دهان" است ؟    

الف) داکسی سایکلین         ب) یودوکینول             ج) مترونیدازول        د) کلرامفنیکل  

10- داروهاي يخچالي در اين دما نگهداري مي شوند؟

الف) 5-0

ب) 15-5

ج) بالاي 25

د) 8-2

11- در كدام نوع پني سيلين هم پروكائين، هم پتاسيم و هم بنزاتين وجود داشته و 28 روز طول اثر دارد؟

الف) Pen 1/200/000

ب) pen 800/000

ج) Pen 6:3:3

د) Pen K

12-كدام يك از داروهاي ضد قارچ زير به فرم خوراكي وجود ندارد؟

الف) فلوكونازول 

ب) كلوتريمازول

ج) ايتراكونازول

د) كتوكونازول

13- كدام يك از داروهاي زير فرم تزريقي ندارد:

الف)آمپي سيلين

ب) سفترياكسون

ج) سفكسيم

د) سفازولين  

15-كدام يك از داروهاي زير به عنوان محافظت كننده­ي مخاط معده به كار نمي رود:

الف) سوكوالفيت 

ب)  بيسموت

 ج) كليدينيوم -سي

د)  ميزوپروستول

 

 نمونه سوالات دارویی 

 

کدامیک از داروهای آنتی هیستامینی زیر اثرات افزایشی روی اشتها دارد.

الف: دیمن هیدرینات                ب: کلرفنیرامین             ج: سیپرو هپتادین                   د:هیدروکسی زین

کدامیک از داروهای ذیل برای برای درمان سرفه های ناشی از داروی ضد فشار خون کاپتو پریل بکار می رود:

الف: دیفن هیدرامین           ب: دکسترو متورفان           ج: گایا فنزین           د: کرو مولین سدیم

سرم مناسب برای انفوزیون داروی آمینوفیلین کدام است؟

الف:سرم دکستروز      ب: سرم قندی- نمکی          ج: سرم نمکی (نرمال سالین)          د: سرم رینگر

ترکیب داروهای بکار رفته در داروی  Children cold کدام است؟

الف : استا مینوفن -  کلز فنیرامین - پسودوافدرین

ب: استیل سیتئین -  کلز فنیرامین -   پسودوافدرین

ج: استامینوفن – دیفن هیدرامین –  پسودوافدرین

د: آسپرین -  کلز فنیرامین -    پسودوافدرین

کدامیک از داروهای زیر برای رفع سرفه های خشک بکار می رود؟

الف: گایا فنزین    ب: اکسپکتورانت  ج: دکسترو متورفان    د: برم هگزین

کدامیک از داروهای زیر برای تنظیم ریتم شبانه روزی و ساعت فیزیو لوزیک بدن هنگام مسافرت طولانی مدت کاربرد دارد؟

الف: زولپیدم          ب: ملاتونین           ج : بوسپیرون                   د: آلپرازولام

کدامیک از داروهای زیر  اثر خواب آوری بسیار فوری و برای درمان اختلالات شروع خواب مناسب می باشد؟

الف: زولپیدم        ب: ملاتونین          ج: بوسپیرون                      د: متیل فنیدات

کدامیک از عبارات زیر در مورد داروهای ضد افسردگی صحیح نمی باشد؟

الف: اثر درمانی این دارو ها بعد از چند هفته ظاهر می شود.

ب: ممکن است عوارض جانبی آنها زودتر از اثر درمانی آنها ظاهر شوند.

ج: اثر درمانی همه داروهای ضد افسردکی تقریبا باهم بربراست.

د: ترک یکباره این داروها بعد از مصرف طولانی مدت اشکالی ایجاد نمیکند.

کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر برای درمان شب ادرای مورد مصرف قرار می گیرد؟

الف : فلوکستین        ب: ونلافاکسین             ج: ایمی پرامین           د: ترانیل سیپرومین

کدامیک از داروهای ضد جنون برای درمان سکسکه مقاوم بکار میرود؟

الف : فلوفنازین         ب: کلرپرو مازین             ج: تری فلئو پرازین          د: تیوریدازین

داروی فنوبارتیبال برای درمان کدامیک از بیماریهای زیر کاربرد دارد؟

الف: زردی نوزادان          ب: تشنج ناشی ازتب نوزادان               ج: درمان صرع                د: همه موارد

کدامیک از داروهای زیر برای درمان زخم بستر مفید است؟

الف: کرم فنی توئین        ب: کرم بتامتازون                  ج: کرم کلوبتازول           د: کرم فلوئوسینولون

کدامیک از داروهای زیر جهت تسکین سردرد میگرنی کاربرد دارد؟

الف: ارگوتامین – سی         ب: دی هیدروارگوتامین         ج: سوماتریپتان         د: همه موارد

درمورد ترکیب فنی تویئن کمپاند کدامیک از ترکیبات درست است؟

الف: فنی توئین – فنوباربیتال      ب: فنی توئین – پیراستام         ج: فنی توئین – پریمیدون        د: فنی توئین - پاراستامول

کدامیک از داروهای ضد فشار خون  ذیل جزء گروه بتا بلا کرها نمی باشند؟

الف: آتنولول         ب: متوپرولول           ج: پروپرانولول         د: کلو نیدین

داروی مناسب برای رفع فشار خون در دوران بارداری کدام است؟

الف: فوروسماید          ب: وراپامیل        ج: متیل دوپا         د: آملودیپین

 

 سوالهای امتحانی مربوط به اصول کار درداروخانه و قوایین بیمه...

1-   در هر نسخه باید چه عواملی به ترتیب بیان شده باشد؟

 1. داروي مشخص ، دوزمعلوم،  تعداد مشخص و زمان مشخص
 2.   تعداد مشخص داروي مشخص ، دوزمعلوم و زمان مشخص
 3. دوزمعلوم،  تعداد مشخص داروي مشخص ، و زمان مشخص
 4. زمان مشخص داروي مشخص ، دوزمعلوم،  تعداد مشخص 

2-   قرارگيري دارو در قسمت فعال داروخانه تابع چه  سيستم  است؟

1 .دارويي كه زودتر وارد شده و يا تاريخ انقضاي نزديكتر دارد ، زودتر به فروش برسد  .

2.دارویی که دیرتر وارد داروخانه شده به فروش برسد

3.ربطی به تاریخ انقضا ندارد

4.هیچ کدام

3-  پذیرش نسخه( مراحله اول) باید چه نکاتی ازنسخه چک شود؟

1.مشخصات سرنسخه

2. متن نسخه

3. مهر و امضاي پايان نسخه

4. همه موارد

4. مهمترين بخش در روند نسخه پيچي چیست؟

 1. دریافت نسخه

2. پذیرش نسخه

3. آماده سازي داروهاي تجويز شده

4. تفسیر نسخه

5-متن نسخه شامل چه مواردیست؟

 1. نام دارو – شکل دارو – واحد دارو-تعداد دارو – نحوی مصرف دارو- فواصل تجویز
 2. شکل دارو – واحد دارو-تعداد دارو نام دارو –– نحوی مصرف دارو- فواصل تجویز
 3. نحوی مصرف دارو-فواصل تجویز- نام دارو – شکل دارو – واحد دارو-تعداد دارو
 4. فواصل تجویز- نام دارو – شکل دارو – واحد دارو- تعداد دارو- نام دارو

6-در نسخ غیر بیمه به چه پارامتر باید توجه کرد؟

1.سربرگ نسخه –نام  بیمار

2.تاریخ تجویز - اقلام دارویی

3.مهر و امضای پزشک        

4.همه موارد 

7-تعرفه یاحق فنی در داروخانه چه مبلغی است

1-حداقل 7500 حداکثر13000

2.حداکثر 6500 وحداقل 14000

3. بیشتر از 15000 ریال 13000ریال  وکمتر از 15000ریال 6500ریال

4. هیچ کدام                                                          

8- نسخ  دندان پزشک و پزشک متخصص با توجه به سقف ریالی نسخه در نسخه تامین اجتماعی بر اساس مهر پزشک مربوطه  چه مبلغی است؟

1.دندانپزشک 100000- پزشک متخصص 500000

2. دندانپزشک 100000- پزشک متخصص 400000

3.دندانپزشک900000- پزشک متخصص 400000

4. دندانپزشک 100000- پزشک متخصص 300000

9- نظام آراستگی ویا 5s شامل چه مواردی است به ترتیب

 1. تشخيص: جدا كردن اقلام غير ضروري و دور ريختن آنها  ترتيب: مرتب كردن اقلام بنحوي كه به آساني بتوان بدان دست يافت. تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان يافته تكليف: عادت به انجام هركاري بنحو صحيح.
 2. ترتيب: مرتب كردن اقلام بنحوي كه به آساني بتوان بدان دست يافت.تشخيص: جدا كردن اقلام غير ضروري و دور ريختن آنها  تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان يافته تكليف: عادت به انجام هركاري بنحو صحيح.
 3. تكليف: عادت به انجام هركاري بنحو صحيح تشخيص: جدا كردن اقلام غير ضروري و دور ريختن آنها  ترتيب: مرتب كردن اقلام بنحوي كه به آساني بتوان بدان دست يافت. تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان.
 4. تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان.

10--سه شرط اساسی کسب رضایت مشتری چیست؟

          1.کالا باید با کیفیت مطلوب ارائه شود . 

 1. کالا یا خدمت مورد تقاضا در زمان مقرر تحویل شود.

3.به سوالات مشتری به موقع و درست پاسخ داده شود .

 4. همه موارد

 

 

 

آدرس : تهران ،میدان انقلاب ،  به سمت آزادی  ، نرسیده به خیابان جمالزاده شمالی ،کوچه خالقی (دو کوچه بعدازایستگاه  مترو انقلاب به سمت غرب ) ، پلاک 4

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 

02166124358

02166120265

02166129504

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش انجمن پرستاری می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search