زمانبندی دوره ها و کلاسها

تعیین روز و ساعت کلاس قابل انتخاب است و توسط متقاضیان انجام می پذیرد. ساعت پیشنهادی به صورت زیر میباشد :

دوره نسخه خوانی :

چهارگروه به شرح زیر:

گروه اول : سه روز در هفته روزهای زوج( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه)                صبح ساعت 12-9

گروه دوم : سه روز در هفته روزهای زوج( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه)                 عصر ساعت 18 - 14  

گروه سوم : جمعه ها (دو جلسه ای)                                                                        صبح ساعت 14 9

گروه چهارم : جمعه ها (دو جلسه ای)                                                                   عصر ساعت 19 16

دوره دستیار دندانپزشک :

سه گروه به شرح زیر:

گروه اول : سه روز در هفته روزهای فرد(یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه)                   صبح ساعت 12-9

گروه دوم : سه روز در هفته روزهای فرد (یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه)             عصر ساعت 18 - 14

گروه سوم : جمعه ها (دو جلسه ای)                                                                             صبح ساعت 14 9

دوره ماساژ :

دو گروه به شرح زیر:

گروه اول :جمعه ها (دو جلسه ای)                                           صبح ساعت 14-9

گروه دوم : سه روز در هفته روزهای فرد(یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه)              عصر ساعت 18 - 15

دوره نمونه گیری و پذیرش آزمایشگاه :

دو گروه به شرح زیر:

گروه اول : سه روز در هفته روزهای فرد (یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه)                 صبح ساعت 13-9

گروه دوم : سه روز در هفته روزهای فرد (یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه)              عصر ساعت 18 - 15

 دوره فوریت های پزشکی :

دو گروه به شرح زیر:

گروه اول : سه روز در هفته روزهای زوج( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه)                صبح ساعت 12-9

گروه دوم : سه روز در هفته روزهای زوج( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه)                 عصر ساعت 18 - 14

 

آدرس : محل تشکیل کلاس ها: میدان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی،تقاطع روانمهر دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی (مجتمع آموزشی)

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 

02166459214
02166459637

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش انجمن پرستاری می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search