نمونه سوالات دارویی

 نمونه سوالات دارویی(جدید)

1- کدامیک از آنتی هیستامین های زیر دارای اثر ضد خارش قوی می باشد؟

الف)هیدروکسی زین                    ب) کلماستین                             ج)کلرافنیرامین                                   د)کتوتیفن

2-مهمترین نام تجاری اسپری بینی مومتازون چیست؟

الف) Nasofho                      د-     Nasonex                     ج-    Rhinocort                                    ب-Cromal

3-لیبریوم نام تجاری کدام یک از داروهای زیر است؟

الف)کلوبازام                                ب)کلونازپام                                 ج)کلردیازپوکساید                                د)نیترازپام

4-کدام یک از بنزودیازپین های زیر دارای شکل داروئی شیاف می باشد؟
الف)نیترازپام                               ب)فلورازپام                                ج)دیازپام                                              د)کلوبازام

5-داروی ریواستیگمین(Exelon) در کدامیک از بیماریهای زیر استفاده می شود؟

الف)پارکینسون                        ب)اضطراب و بی خوابی                    ج)صرع                                                 د)آلزایمر        

6-کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر به عنوان ضد خارش در نسخ متخصیصن پوست به چشم میخورد؟

الف)ایمی پرامین                              ب)دزیپرامین                           ج)آمی تریپتیلین                             د)داکسپین

7-داروی دیلتیازم جزء کدامیک از دسته های دارویی زیر می باشد؟

الف)ضدتکرر ادرار             ب)پائین آورنده قند خون                   ج)پائین اورنده قند خون                   د)ضدافسردگی

8-پماد 2/0  % نیتروگلیسیرین که به صورت ساختنی در داروخانه تهیه می شود چه کاربردی دارد؟

الف)زخم بستر                 ب)آنتی هموروئید                           ج)ادرار سوختگی اطفال                            د)ضد آنژین

9-کاربرد داروی پلاویکس (کلوپیدوگرل)چیست؟

الف)منعقدکننده خون              ب)دیورتیک(ادرارآور)                   ج)ضد انعقاد خون                د)کاهنده چربی خون

10-گلوکوفاژ نام تجاری کدام یک از داروهای کاهنده قند خون میباشد؟

الف)پیوگلیتازون                ب)گلی بن کلامید                           ج)متفورمین                                             د)گلیکازید

11-Synactenنام تجاری کدامیک از داروهای زیر است؟

الف)تریپتورلین                  ب)تتراکوزاکتاید                            ج)الکترواتاید                                       د)سوماتروپین

 

12-کدامیک از داروهای زیر به عنوان ضدبارداری اورژانسی کاربرد دارد؟

الف)ِDiane                          ب)Yaz                                         ج)Lynestrnol                                         د)Longil

13-داروی آسیکلوویر در کدام دسته زیر قرار می گیرد؟

الف)ضد قارچ                      ب) ضد انگل کرمک                               ج)ضد ویروس                                 د) ضدآمیب

14-داروی متوکلوپرامید (پلازیل)چه اشکال داروئی دارد؟

الف)قرص و آمپول                 ب)قرص ، شربت و آمپول                      ج)قرص ، قطره و آمپول                   د)فقط قرص

15-کدام یک از کورتون های زیر دارای فرم دهانی برای آفت می باشند؟

الف)بتامتازون                 ب)تریامیسولون                                   ج)هیدروکورتیزون                           د)فلوئوسینولون

16-داروی کلسیتونین دارای کدامیک از اشکال داروئی زیر است؟

الف)قرص و آمپول                  ب)آمپول و اسپری دهانی              ج)آمپول و اسپری بینی                    د)فقط آمپول

17-داروی دمپریدون چه کاربردی دارد؟

الف)آنتی بیوتیک                     ب)ضد تهوع و استفراغ               ج)ضد درد                                   د)ضد پارکینسون 

18-کاربرد داروی لیندان چیست؟

الف)ضد التهاب                  ب)ضدشپش                                    ج)ضدقارچ                                            د)ضد ویروس   

19-کدامیک از گزینه های زیر از اشکال داروئی سفالکسین نمیباشد؟

الف)کپسول و ویال          ب)کپسول و سوسپانسیون             ج) کپسول ،ویال و سوسپانسیون            د)فقط کپسول 

20-کاربرد داروی دسموپرسین چیست؟

الف)ضد سوزش ادرار      ب)ادرارآور(دیورتیک)                       ج)ضد شب ادراری                              د)ضد تکرر ادرار    

 

 نمونه سوالات دارویی 

1- محلول هيدرو الكلي خوراكي ...................   نام دارد؟

الف) كپسول

ب) قرص

ج) شربت

د) الگزیر

2- N/S و D5w علامت اختصاری سرم های تزریقی ................... و ............. در نسخه می باشد؟

الف. نرمال سالین – دکستروز

ب. رینگر – رینگر لاکتات

ج. رینگر – دکستروز

د. دکستروز – نرمال سالین

3- منظور از داروهای OTC در داروخانه چه می باشد؟

الف. داروهای مخدر

ب. داروهای پرمصرف

ج. داروهای بدون نسخه

د. داروهای نسخه ای

4- شکل دارویی و نحوه ی تزریق Pen 6:3:3 به چه صورت است ؟

الف. ویال – IV

ب.  ویال – IM

ج. سوسپانسیون –IM

د. آمپول SC-

5- نام تجاری این دارو Penadour ® بوده و هر 28 روز یکبار تزریق می شود؟

الف. Pen 400/000IU

ب. Pen 6:3:3

ج. Pen 800/000IU

د. Pen 1/200/000IU

6- در نسخه ای نوشته شده Asprine Chew Tab منظور کدام دوز آسپرین است؟

الف. Tab 80mg           

ب.Tab 100mg

ج. Tab 325mg

د. Tab 500mg

-7 نام تجاری کواموکسی کلاو چیست ؟

الف) Faramox BD          ب) Klacid             ج)َAugmentin               د)Rocephin   

 -8کدام داروبه اشتباه به عنوان ضداسهال به صورت OTC داده می شود؟

الف) داکسی سایکلین         ب) یودوکینول             ج) مترونیدازول        د) کلرامفنیکل

-9 از عوارض کدام دارو "ایجاد طعم فلزی در دهان" است ؟    

الف) داکسی سایکلین         ب) یودوکینول             ج) مترونیدازول        د) کلرامفنیکل  

10- داروهاي يخچالي در اين دما نگهداري مي شوند؟

الف) 5-0

ب) 15-5

ج) بالاي 25

د) 8-2

11- در كدام نوع پني سيلين هم پروكائين، هم پتاسيم و هم بنزاتين وجود داشته و 28 روز طول اثر دارد؟

الف) Pen 1/200/000

ب) pen 800/000

ج) Pen 6:3:3

د) Pen K

12-كدام يك از داروهاي ضد قارچ زير به فرم خوراكي وجود ندارد؟

الف) فلوكونازول 

ب) كلوتريمازول

ج) ايتراكونازول

د) كتوكونازول

13- كدام يك از داروهاي زير فرم تزريقي ندارد:

الف)آمپي سيلين

ب) سفترياكسون

ج) سفكسيم

د) سفازولين  

15-كدام يك از داروهاي زير به عنوان محافظت كننده­ي مخاط معده به كار نمي رود:

الف) سوكوالفيت 

ب)  بيسموت

 ج) كليدينيوم -سي

د)  ميزوپروستول

 

 نمونه سوالات دارویی 

 

کدامیک از داروهای آنتی هیستامینی زیر اثرات افزایشی روی اشتها دارد.

الف: دیمن هیدرینات                ب: کلرفنیرامین             ج: سیپرو هپتادین                   د:هیدروکسی زین

کدامیک از داروهای ذیل برای برای درمان سرفه های ناشی از داروی ضد فشار خون کاپتو پریل بکار می رود:

الف: دیفن هیدرامین           ب: دکسترو متورفان           ج: گایا فنزین           د: کرو مولین سدیم

سرم مناسب برای انفوزیون داروی آمینوفیلین کدام است؟

الف:سرم دکستروز      ب: سرم قندی- نمکی          ج: سرم نمکی (نرمال سالین)          د: سرم رینگر

ترکیب داروهای بکار رفته در داروی  Children cold کدام است؟

الف : استا مینوفن -  کلز فنیرامین - پسودوافدرین

ب: استیل سیتئین -  کلز فنیرامین -   پسودوافدرین

ج: استامینوفن – دیفن هیدرامین –  پسودوافدرین

د: آسپرین -  کلز فنیرامین -    پسودوافدرین

کدامیک از داروهای زیر برای رفع سرفه های خشک بکار می رود؟

الف: گایا فنزین    ب: اکسپکتورانت  ج: دکسترو متورفان    د: برم هگزین

کدامیک از داروهای زیر برای تنظیم ریتم شبانه روزی و ساعت فیزیو لوزیک بدن هنگام مسافرت طولانی مدت کاربرد دارد؟

الف: زولپیدم          ب: ملاتونین           ج : بوسپیرون                   د: آلپرازولام

کدامیک از داروهای زیر  اثر خواب آوری بسیار فوری و برای درمان اختلالات شروع خواب مناسب می باشد؟

الف: زولپیدم        ب: ملاتونین          ج: بوسپیرون                      د: متیل فنیدات

کدامیک از عبارات زیر در مورد داروهای ضد افسردگی صحیح نمی باشد؟

الف: اثر درمانی این دارو ها بعد از چند هفته ظاهر می شود.

ب: ممکن است عوارض جانبی آنها زودتر از اثر درمانی آنها ظاهر شوند.

ج: اثر درمانی همه داروهای ضد افسردکی تقریبا باهم بربراست.

د: ترک یکباره این داروها بعد از مصرف طولانی مدت اشکالی ایجاد نمیکند.

کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر برای درمان شب ادرای مورد مصرف قرار می گیرد؟

الف : فلوکستین        ب: ونلافاکسین             ج: ایمی پرامین           د: ترانیل سیپرومین

کدامیک از داروهای ضد جنون برای درمان سکسکه مقاوم بکار میرود؟

الف : فلوفنازین         ب: کلرپرو مازین             ج: تری فلئو پرازین          د: تیوریدازین

داروی فنوبارتیبال برای درمان کدامیک از بیماریهای زیر کاربرد دارد؟

الف: زردی نوزادان          ب: تشنج ناشی ازتب نوزادان               ج: درمان صرع                د: همه موارد

کدامیک از داروهای زیر برای درمان زخم بستر مفید است؟

الف: کرم فنی توئین        ب: کرم بتامتازون                  ج: کرم کلوبتازول           د: کرم فلوئوسینولون

کدامیک از داروهای زیر جهت تسکین سردرد میگرنی کاربرد دارد؟

الف: ارگوتامین – سی         ب: دی هیدروارگوتامین         ج: سوماتریپتان         د: همه موارد

درمورد ترکیب فنی تویئن کمپاند کدامیک از ترکیبات درست است؟

الف: فنی توئین – فنوباربیتال      ب: فنی توئین – پیراستام         ج: فنی توئین – پریمیدون        د: فنی توئین - پاراستامول

کدامیک از داروهای ضد فشار خون  ذیل جزء گروه بتا بلا کرها نمی باشند؟

الف: آتنولول         ب: متوپرولول           ج: پروپرانولول         د: کلو نیدین

داروی مناسب برای رفع فشار خون در دوران بارداری کدام است؟

الف: فوروسماید          ب: وراپامیل        ج: متیل دوپا         د: آملودیپین

 

 سوالهای امتحانی مربوط به اصول کار درداروخانه و قوایین بیمه...

1-   در هر نسخه باید چه عواملی به ترتیب بیان شده باشد؟

 1. داروي مشخص ، دوزمعلوم،  تعداد مشخص و زمان مشخص
 2.   تعداد مشخص داروي مشخص ، دوزمعلوم و زمان مشخص
 3. دوزمعلوم،  تعداد مشخص داروي مشخص ، و زمان مشخص
 4. زمان مشخص داروي مشخص ، دوزمعلوم،  تعداد مشخص 

2-   قرارگيري دارو در قسمت فعال داروخانه تابع چه  سيستم  است؟

1 .دارويي كه زودتر وارد شده و يا تاريخ انقضاي نزديكتر دارد ، زودتر به فروش برسد  .

2.دارویی که دیرتر وارد داروخانه شده به فروش برسد

3.ربطی به تاریخ انقضا ندارد

4.هیچ کدام

3-  پذیرش نسخه( مراحله اول) باید چه نکاتی ازنسخه چک شود؟

1.مشخصات سرنسخه

2. متن نسخه

3. مهر و امضاي پايان نسخه

4. همه موارد

4. مهمترين بخش در روند نسخه پيچي چیست؟

 1. دریافت نسخه

2. پذیرش نسخه

3. آماده سازي داروهاي تجويز شده

4. تفسیر نسخه

5-متن نسخه شامل چه مواردیست؟

 1. نام دارو – شکل دارو – واحد دارو-تعداد دارو – نحوی مصرف دارو- فواصل تجویز
 2. شکل دارو – واحد دارو-تعداد دارو نام دارو –– نحوی مصرف دارو- فواصل تجویز
 3. نحوی مصرف دارو-فواصل تجویز- نام دارو – شکل دارو – واحد دارو-تعداد دارو
 4. فواصل تجویز- نام دارو – شکل دارو – واحد دارو- تعداد دارو- نام دارو

6-در نسخ غیر بیمه به چه پارامتر باید توجه کرد؟

1.سربرگ نسخه –نام  بیمار

2.تاریخ تجویز - اقلام دارویی

3.مهر و امضای پزشک        

4.همه موارد 

7-تعرفه یاحق فنی در داروخانه چه مبلغی است

1-حداقل 7500 حداکثر13000

2.حداکثر 6500 وحداقل 14000

3. بیشتر از 15000 ریال 13000ریال  وکمتر از 15000ریال 6500ریال

4. هیچ کدام                                                          

8- نسخ  دندان پزشک و پزشک متخصص با توجه به سقف ریالی نسخه در نسخه تامین اجتماعی بر اساس مهر پزشک مربوطه  چه مبلغی است؟

1.دندانپزشک 100000- پزشک متخصص 500000

2. دندانپزشک 100000- پزشک متخصص 400000

3.دندانپزشک900000- پزشک متخصص 400000

4. دندانپزشک 100000- پزشک متخصص 300000

9- نظام آراستگی ویا 5s شامل چه مواردی است به ترتیب

 1. تشخيص: جدا كردن اقلام غير ضروري و دور ريختن آنها  ترتيب: مرتب كردن اقلام بنحوي كه به آساني بتوان بدان دست يافت. تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان يافته تكليف: عادت به انجام هركاري بنحو صحيح.
 2. ترتيب: مرتب كردن اقلام بنحوي كه به آساني بتوان بدان دست يافت.تشخيص: جدا كردن اقلام غير ضروري و دور ريختن آنها  تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان يافته تكليف: عادت به انجام هركاري بنحو صحيح.
 3. تكليف: عادت به انجام هركاري بنحو صحيح تشخيص: جدا كردن اقلام غير ضروري و دور ريختن آنها  ترتيب: مرتب كردن اقلام بنحوي كه به آساني بتوان بدان دست يافت. تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان.
 4. تنظيف: تميز كردن محيط كار بطوري كه هيچ جا كثيف نباشد. تثبيت: نگهداري همه چيز در وضعيتي سامان.

10--سه شرط اساسی کسب رضایت مشتری چیست؟

          1.کالا باید با کیفیت مطلوب ارائه شود . 

 1. کالا یا خدمت مورد تقاضا در زمان مقرر تحویل شود.

3.به سوالات مشتری به موقع و درست پاسخ داده شود .

 4. همه موارد

 

 

 

آدرس محل تشکیل کلاسها :

میدان انقلاب خیابان آزادی روبه روی ایستگاه بی آرتی قریب نبش خیابان والعصر پلاک ۱۰۹ ساختمان پزشکان تمجیدی طبقه ۴

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 
02166575754
09010580311

سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

چگونه میتوانم به شما کمک کنم؟
Close and go back to page

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش انجمن پرستاری می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search